W sobotę 5  października 2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im Marii Konopnickiej w Pieczyskach odbył się piknik  integracyjny zorganizowany przez Radę Pedagogiczną  tej szkoły w ramach projektu „Biblioteka-miejsce, które łączy pokolenia”, realizowanego dzięki wsparciu finansowemu  Programu „Działaj Lokalnie 2013” organizowanego przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A przy współpracy: Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Powiatu Grójeckiego, Gminy Chynów i Partnerów. Głównymi założeniami w projekcie są: rozbudzenie zainteresowania książką, kształtowanie kultury czytelniczej, stworzenie miejsca do prezentowania twórczości miejscowych twórców.

Biletem wstępu na piknik była dowolna książka podarowana do szkolnego księgozbioru. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor (Urszula Wasilewska), która powitała przybyłych gości, radę pedagogiczną, rodziców i uczniów. Następnie uczniowie klas IV-VI zaprezentowali legendę „Wars i Sawa”. Oprócz znakomitej gry aktorskiej zaproszeni gości mogli podziwiać piękną scenografię. Uczestnicy imprezy mieli okazję zwiedzać nowo umeblowaną i doposażoną biblioteką, której zmiana wystroju była możliwa dzięki  dotacji z programu „Działaj Lokalnie”, a także  współpracy  nauczycieli i  rodziców uczniów. Wszyscy zainteresowani mogli założyć kartę biblioteczną i wypożyczyć książki. Nie zabrakło także muzyki, uczestnicy pikniku wysłuchali koncertu „Muzyczne adaptacje wybranych dzieł literackich”