Skontaktuj się z nami:

ul. Warszawska 45,
05-660 Warka

kom. 504 671 770

warka@stowarzyszeniewarka.pl

 

KOORDYNATORZY

Marzena Pawłowska – Koordynatorka                         Agnieszka Łeszczyńska – Koordynatorka

                                   * Działaj Lokalnie                                                             * Aktywizacja seniorów

                                   * Fundusze celowe 1%                                                    * Działania ekologiczne

                                   * Szlak Jabłkowy

                                   * Media i promocja

                                   kom.  506 326 445                                                            kom. 504 968 412

                                   mpawlowska@stowarzyszeniewarka.pl                   aleszczynska@stowarzyszeniewarka.pl

 

 

BIURO

                         Angelika Bujnowska – Administracja                                  Dorota Lenarczyk – Dyrektor Biura

                                    * Faktury                                                                               * Rozwój i zarządzanie organizacją

                                    * Biuro                                                                                   * Współpraca z Partnerami

                                    * Obieg dokumentów                                                         * Współpraca z NGO

                                                                                                                                    * Szkolenia

                          kom. 504 968 412                                                                    kom. 504 671 770

                          e-mail: biuro@stowarzyszeniewarka.pl                          e-mail: dlenarczyk@stowarzyszeniewarka.pl

 

 

Jak do nas dojechać