Gmina Grójec

Stowarzyszenie Grójeckie Forum Charytatywno- Kulturalne Alfa  – W wakacje odkryj w sobie pasję!

Realizacja: 01.06.2016– 30.09.2016

Dotacja:  5.000  zł

Koordynacja: Ilona Feliksiak, Grażyna Dubiel

Celem projektu jest stworzenie dla dzieci i młodzieży z Grójca nowej, ciekawej możliwości spędzania czasu wolnego w wakacje. W ramach projektu przewidziano spotkania i warsztaty
z inspirującymi ludźmi, którzy pomogliby uczestnikom odkryć nowe pasje i uwierzyć we własne siły (fotografem i filmowcem, policjantką i paraolimpijką, malarką, blogerką, pionierem
i instruktorem jogi śmiechu, wokalistką, dziennikarką, podróżniczką i instruktorką zajęć teatralnych) oraz wyjazdy do Muzeum Etnograficznego i Rezerwatu przyrody Modrzewina. Projekt zakłada podział zajęć na część zamkniętą (warsztaty, wyjazdy) dedykowane dla uczestników projektu oraz część otwartą (wykłady, prelekcje), w których uczestniczyć mogą także osoby chętne.

 

Grupa Krobowianka – Wiata na lata- od maluszka do staruszka

Realizacja: 18.06.2016 – 30.09.2016

Dotacja:  5.390  zł

Koordynacja: Małgorzata Stańczyk, Marek Kulig, Marzena Kaczyńska 

Celem projektu jest stworzenie przez mieszkańców Krobowa miejsca wspólnych spotkań,
tj. zadaszonej wiaty, która umożliwi spotkania lokalnej społeczności, niezależnie od warunków atmosferycznych. Wspólne wykonywanie prac na budowie, dbanie o wspólne dobro i korzystanie
z możliwości jakie stwarza wiata, przyczyni się do wzrostu integracji pomiędzy mieszkańcami i ilości wspólnie spędzanego czasu. Projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców wsi Krobów.

 

Grójecki Klub Gier i Fantastyki GROFAN – GEEK EXPANSION – konwent gier i fantastyki 

Realizacja: 15.05.2016 – 30.09.2016

Dotacja:  2.000  zł

Koordynacja: Łukasz Haśkie, Grażyna Dubiel, Ilona Feliksiak 

Celem projektu jest pokazanie nowej formy spędzania czasu wolnego, propagowanie twórczości fantasy oraz science fiction poprzez gry planszowe, prelekcje multimedialne, a także spotkania
i wymiany doświadczeń pomiędzy miłośnikami. W ramach projektu zorganizowanych zostanie kilka połączonych działań (spotkanie z GEEK-ami, konkurs plastyczny, konwent gier plastycznych i fantastyki- GEEK EXPANSION). Odbiorcami projektu będą zainteresowani mieszkańcy gminy Grójec.

 

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu – Moja mama bez snapchata

Realizacja: 13.06.2016 – 13.09.2016

Dotacja:  3.700 zł

Koordynacja: Kinga Majewska, Aneta Wadełek

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem uzależnienia od sieci, komputera czy telefonu komórkowego, upowszechnianie popularyzacja zapomnianych zabaw i gier podwórkowych a także dawnych piosenek i zwyczajów – innych, aktywnych sposobów na spędzanie czasu wolnego. Projekt zakłada zorganizowanie następujących warsztatów: psychologiczno- informacyjnych, samodzielności (jak przezwyciężać codziennie trudności), artystycznych (tworzenie kukiełek, teatrzyk) oraz muzycznych (poznanie muzyki lat 80). Odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku 9-15 lat
z gminy Grójec.

Gmina Chynów

Uczniowski Klub Sportowy Grot – Nasze lokalne Euro 2016

Realizacja: 16.05.2016 – 31.08.2016

Dotacja:  4.240 zł

Koordynacja: Łukasz Grochal

Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej, wzmocnienie więzi międzyludzkich
i rodzinnych poprzez aktywność fizyczną, a także wzrost liczby osób uprawiających sport w gminie Chynów.  Odbiorcy projektu w trakcie imprez sportowo- rekreacyjnych (ognisko, turnieje amatorskich drużyn piłkarskich oraz konkursy: rysunkowy, wiedzy o Euro 2016 i kulturalnego kibicowania) poznają zasady zdrowego stylu życia oraz rekreacyjne formy spędzania czasu wolnego. Odbiorcami projektu będą dzieci i młodzież z gminy Chynów oraz chętni spoza gminy.

 

Grupa nauczycieli przy PSP w Budziszynku – Szkoła łączy pokolenia

Realizacja: 01.09.2016 – 30.11.2016

Dotacja: 2.800 zł

Koordynacja: Jarosław Kleczaj, Dorota Skrzypczak 

Celem projektu jest ożywienie życia kulturalnego wsi, podniesienie świadomości obcowania z kulturą, budzenie patriotyzmu lokalnego oraz szacunku do historii i tradycji poprzez wspólne przygotowania obchodów 100- lecia PSP w Budziszynku. W ramach projektu zorganizowane zostaną: prezentacja multimedialna przedstawiająca historię szkoły, wystawa fotograficzna,  konkursy plastyczne i literackie dedykowane uczniom i absolwentom szkoły,  konkurs wiedzy historycznej o szkole, a także okolicznościowe koncerty. Projekt kierowany jest do uczniów i absolwentów szkoły, ich rodzin, a także innych mieszkańców okolicznych wsi.


Rada Rodziców przy PSP w Machcinie –
 Dlaczego woda tak a drożdżówka nie?

Realizacja: 20.06.2016 – 18.12.2016

Dotacja:  4.000 zł

Koordynacja: Kinga Zdybel, Ewelina Korczak, Ludmiła Wiśniewska

Celem projektu jest uświadomienie korzyści ze zdrowego jedzenia, nauka zdrowego jedzenia poprzez zabawę i realne działania, tj. spotkanie ze specjalistą od żywienia, piknik poświęcony zdrowemu żywieniu, wizytę w restauracji, naukę zasad savoir-vivre’u, warsztaty zdrowego gotowania, degustację dań kuchni świata, samodzielną uprawę warzyw i owoców w ogródku na terenie szkoły oraz konkurs poetycki o warzywach i owocach. Odbiorcami projektu będą uczniowie i nauczyciele PSP w Machcinie.


Klub Seniora Pełnia Życia działający przy Gminnym Domu Kultury w Chynowie –
Nowoczesny, aktywny senior

Realizacja: 01.06.2016 – 30.09.2016

Dotacja:  4.000 zł

Koordynacja: Alicja Petrykowska, Halina Rylska, Aldona Dobosz

Celem projektu jest aktywizacja, wyrównanie szans oraz integracja osób po 60 roku życia zamieszkałych  w gminie Chynów. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia podzielone na 4 bloki tematyczne: bank czasu seniora (zdrowe odżywianie,  bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo finansowe, kurs pierwszej pomocy, florystyka), aktywny senior (gimnastyka, nordic walking), nowe technologie (obsługa komputera, korzystanie z Internetu) oraz kultura (projekcie filmowe, wyjazd i występów Muzeum wsi Radomskiej).


Grupa inicjatywna rodziców z Sułkowic – 
Warsztaty integracyjne wraz z zajęciami terapeutycznymi dla dzieci i rodziców

Realizacja: 01.06.2016 – 30.09.2016

Dotacja:  3.500 zł

Koordynacja: Małgorzata Urban, Ewa Hemon, Kamila Wierzchowska

Celem projektu jest aktywizacja i wsparcie rodziców w procesie wychowawczym dzieci, szczególnie
w przypadku dzieci wykazujących zaburzenia rozwoju (emocjonalne, fizyczne). W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty w specjalnie przygotowanej sali ćwiczeń, prowadzone
przez terapeutów oraz imprezy okolicznościowe (wycieczki, ogniska). Projekt realizowany będzie na terenie gminy Chynów, jego odbiorcami będą dzieci wykazujące zaburzenia rozwoju emocjonalnego (agresja, nadpobudliwość, zaniedbania wychowawcze) oraz rozwoju fizycznego (wady postawy, nadwaga) i ich rodzice.


Grupa nauczycieli przy PSP w Drwalewie – 
 Nasze magiczne miejsce

Realizacja: 01.06.2016 – 31.10.2016

Dotacja:  2.000 zł

Koordynacja: Anna Ćwiek, Klaudia Łukomska, Bożena Pietras

Celem projektu jest integracja lokalnego społeczeństwa, podniesienie rozwoju kulturalnego
poprzez wspólne zorganizowanie Festynu Rodzinnego, święta pieczonego ziemniaka oraz serii
ogólnodostępnych zajęć artystycznych (nauka tworzenia ozdób i dekoracji), geograficznych (poznanie ciekawych zakątków świata), przyrodniczych (poznanie  problemu zanieczyszczenia okolicznych miejscowości, wspólne sprzątnie wybranego terenu). Projekt kierowany jest do społeczności Drwalewa i okolic (dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

 

Gmina Jasieniec 

Klub Seniora Złota Jesień – Artystyczne Centrum Integracji Lokalnej Społeczności – Do [ręko]dzieła!

Realizacja: 15.05.2016 – 30.09.2016

Dotacja:  3.500  zł

Koordynacja: Teresa Kozyra, Zofia Sieradzan, Barbara Gołąb

Celem projektu jest utworzenie lokalnego centrum artystycznego w pomieszczeniu udostępnionym przez władze gminne. Centrum byłoby nowym miejscem spotkań, ale przede wszystkim pracownią rękodzieła, gdzie na wspólnych warsztatach prowadzonych przez członków Klubu Seniora „Złota Jesień”, chętni mieszkańcy gminy Jasieniec (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy) poznaliby tę technikę (decoupage na butelkach, obrazki na wiklinie papierowej, ozdoby  z kapsli i kamieni) i przekonaliby się, w jaki sposób wykorzystać można pozornie niepotrzebne już nikomu rzeczy (makulatura, butelki plastikowe, itp.). Projekt zakłada również samodzielne odnowienie starych mebli i wykonanie nowych mebli z klatek, które posłużą do wyposażenia pracowni.


Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Jasieńcu – 
Sportowa (re)animacja- rodzinna integracja

Realizacja: 15.05.2016 – 30.09.2016

Dotacja:  4.500  zł

Koordynacja: Marta Cytryńska, Kamil Sarniak, Arkadiusz Zgieb

Celem projektu jest stworzenie możliwości i aktywizacja młodzieży wraz z opiekunami do aktywnego spędzania czasu wolnego. Realizowane w ramach projektu treningi (piłka nożna, piłka siatkowa), spotkania z zawodowymi trenerami i zawodnikami oraz wydarzenia sportowe (Dzień sportu, bieg uliczny, rajdy rowerowe) przyczynią się do wzrostu integracji oraz poprawy kondycji fizycznej  uczestników. Odbiorcami projektu będą dzieci i młodzież z gminy Jasieniec, ich rodzice i opiekunowie, a także pracownicy Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Jasieńcu.


Ochotnicza Straż Pożarna w Zbroszy Dużej – 
Wakacje w OSP Zbrosza Duża 2016

Realizacja: 01.06.2016 – 15.09.2016

Dotacja:  2.500  zł

Koordynacja: Adrian Paździerski, Łukasz Radzimirski, Renata Paździerska

Celem projektu jest wzrost integracji społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie serii spotkań
w OSP w Zbroszy Dużej, np. strefy kibica w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej we Francji oraz Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, szkoleń (pierwsza pomoc, jak zachować się w sytuacji zagrażającej życiu), zajęć wakacyjnych dla dzieci (tenis stołowy, piłkarzyki, gry planszowe) oraz konkursów. Projekt kierowany jest do mieszkańców Zbroszy Dużej oraz okolicznych wsi.

 

Gmina Warka

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej ANIMATOR – Smakowite podróże dookoła świata…

Realizacja: 01.07.2016 – 31.12.2016
Dotacja:  4.500  zł

Koordynacja:
Kinga Nowakowska, Monika Górniewicz, Joanna Domaradzka

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z tradycjami kulinarnymi różnorodnych kręgów kulturowych poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji i przepisów związanych z omawianym zakątkiem świata, spotkania z ekspertami, degustacje tradycyjnych potraw oraz comiesięczne warsztaty kulinarne, w trakcie których odbiorcy projektu samodzielnie przygotowywać będą wybrane dania. Projekt jest nową, atrakcyjną możliwością spędzania czasu wolnego, łączącym zabawę z nauką oraz zachęcającym do dalszego pogłębiania wiedzy (nowe kraje, nowe smaki). Odbiorcami projektu będą chętne dzieci, młodzież (głównie wychowankowie świetlicy), osoby dorosłe z Lasek oraz pobliskiego osiedla w Warce.


Grupa nauczycieli z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi –
 Zmieniamy swoje podwórko

Realizacja: 15.05.2016 – 30.10.2016

Dotacja:  4.577  zł

Koordynacja: Anna Glazer- Obłoczyńska, Elżbieta Kapusta, Małgorzata Barszcz

Celem projektu jest aktywizacje społeczeństwa lokalnego poprzez stworzenie na terenie szkoły  strefy odpoczynku, która wyposażona zostanie w meble z palet i skrzyniopalet wykonane przez młodzież
z CKZiU oraz ich rodziców. Projekt zakłada również organizację warsztatów rękodzielniczych, podczas których wykorzystywane będą przedmioty codziennego użytku związane z sadownictwem (np. skrzynki na jabłka). Ponadto uczniowie technikum architektury krajobrazu samodzielnie zaprojektują pas zieleni, posadzą rośliny oraz wykonają wszelkie prace, aby uczynić to miejsce wizytówkę Nowej Wsi. Wspólne działania  na rzecz tworzenia dobra wspólnego, możliwość spędzania czasu wolnego
z osobami o podobnych zainteresowaniach przyczyni się do wzrostu wzajemnej integracji wśród uczestników projektu. Projekt kierowany jest do uczniów CKZiU, ich rodziców, a także pozostałych mieszkańców Nowej Wsi i okolic.


Grupa Seniora Michałów – 
Świetlica wizytówką naszej wsi

Realizacja: 15.05.2016 – 31.08.2016

Dotacja:  5.000  zł

Koordynacja: Zofia Szymaniak, Wanda Żuchowska, Jolanta Sulik

Celem projektu jest stworzenie miejsca spotkań w wiejskiej świetlicy. Wspólne prace (porządkowanie terenu, remont ogrodzenia, posadzenie roślin), duma z uzyskanego efektu, spotkania
w wyremontowanej własnoręcznie świetlicy przyczynią się do wzrostu integracji i umiejętności współdziałania na rzecz wspólnego dobra wśród mieszkańców Michalowa. Projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców wsi.


Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Tęcza – 
Dzielmy się swoimi pasjami! Razem z dziećmi i seniorami!

Realizacja: 01.06.2016 – 30.11.2016

Dotacja:  3.500 zł

Koordynacja: Lucyna Pietras, Stanisława Róg, Monika Węgielska

Celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi, poprzez organizację wspólnych działań umożliwiających wzajemne poznanie. Projekt zakłada zorganizowanie różnego rodzaju spotkań z dziećmi i seniorami: zajęć ruchowych (aerobic, boccia, unihokej),  pikniku z zabawami integracyjnymi, warsztatów florystycznych, marszu „Szlakiem wareckich pomników” połączonego
z piknikiem i quizem historycznym oraz warsztatów o różnej tematyce (rękodzielniczo- plastycznych, muzycznych oraz kulinarnych). Odbiorcami projektu będą uczestnicy i Kadra WTZ, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, oraz chętni mieszkańcy Warki i okolic.


Inicjatywa Na Rzecz Pięknego Końca Świata – 
 Owoc naszej pasji

Realizacja: 15.05.2016 – 30.09.2016

Dotacja:  5.350 zł

Koordynacja: Małgorzata Dąbrowska, Joanna Baczyńska, Beata Kwiatkowska

Głównym celem projektu jest przedstawienie jabłka jako powodu do dumy, symbolu dzięki któremu  wieś będzie kojarzona jako miejsce dynamiczne, interesujące oraz inspirujące do działań.
Działania zmierzające do osiągnięcia powyższego celu mają zaangażować jak najliczniejsze grupy lokalnej społeczności, dlatego oferta dostosowana jest do odbiorców w różnym wieku. W ramach projektu przewidziano: warsztaty kulinarne z nauką wyrobu cydru dla dorosłych, przygotowanie  relacji fotograficznej z warsztatów kulinarnych dla dzieci, wspólne opracowanie kalendarza oraz zorganizowanie pikniku wiejskiego. Ponadto ogłoszony zostanie konkurs dla dzieci na zaprojektowanie  placu zabaw, którego  motywem przewodnim będzie jabłko, zadaniem dorosłych będzie urzeczywistnienie marzeń dzieci. Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Bończy i okolicznych wsi.