Gmina Chynów

CUDAWIANKI Koło Gospodyń Wiejskich w Machcinie
Tytuł projektu: Razem możemy więcej
Okres realizacji: 2019-05-20 – 2019-11-17

Celem projektu była aktywizacja i integracja członkiń Koła Cudawianki oraz promocja ich działalności w celu zachęcenia do wstąpienia w szeregi koła. W ramach projektu przygotowano stoisko z lokalnymi przysmakami na festynie Dnia Chynowa, zorganizowano piknik rodzinny z bufetem „Jabłko w roli głównej”, konkursem na najlepszą szarlotkę i atrakcjami dla dzieci, ponadto zorganizowano cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych: aerobik, spacery z kijkami, rajd rowerowy, a także spotkania pod hasłem „Kulinarne przeboje”.

 

Koło Gospodyń Wiejskich Sułkowice
Tytuł projektu: Przez wiedzę do serca – Poznajemy przyrodę
Okres realizacji: 2019-06-01 – 2019-10-30

Celem projektu była aktywizacja mieszkańców poprzez uwrażliwienie na piękno natury. Mieszkańcy Sułkowic borykają się z problemem zaśmieconej okolicy oraz nagminnego spalania śmieci. Realizatorzy chcieli nauczyć mieszkańców dobrych nawyków. W ramach projektu zostały przeprowadzone 3 spotkania z wykładowcami SGGW w tematach: poznajemy zioła (nauka rozpoznawania ziół i roślin ze spacerem badawczym oraz warsztatami kulinarnymi), poznajmy drzewa i krzewy (zabawy w lesie i wykonanie zielników przez dzieci, posadzenie drzew przy szkole oraz piknik rodzinny z ogniskiem), ostatnie spotkanie pt. Czym jest las? – wycieczka rowerowa do Zimnych Dołów w Zalesiu, gdzie dzieci skorzystały z atrakcji parku linowego. Odbiorcami projektu były rodziny z dziećmi.

 

Grupa nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie
Tytuł projektu: “Odkrywamy swoje pasje”
Okres realizacji: 2019-08-26 – 2019-12-13

Celem głównym projektu było rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez  uczestnictwo w dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, które rozwijały i uczyły oraz dawały możliwość sprawdzenia się w nowych dziedzinach i rolach. W ramach projektu zorganizowano cykl warsztatów: dziennikarskich, informatycznych, fotograficznych, teatralnych, przyrodniczych.

 

Grupa Nauczycieli przy PSP w Drwalewie
Tytuł projektu: Kocham Cie życie!!!
Okres realizacji: 2019-06-01 – 2019-10-31

Głównym celem projektu była integracja środowiska lokalnego poprzez działania związane z propagowaniem zdrowego stylu życia z naciskiem na rozwój sprawności fizycznej. Realizatorzy chcieli, aby wszyscy odbiorcy projektu pokochali zdrowy tryb życia i kierowali się hasłami “Życie kochamy, więc o nie dbamy”. W ramach projektu zorganizowano: piknik rodzinny z rodzinnymi konkurencjami sportowymi, a także warsztaty nordic walking oraz biegi, warsztaty edukacyjne o wpływie sportu na zdrowie. Na zakończenie odbył się piknik pt. Święto Pieczonego Ziemniaka.

 

Stowarzyszenie Promotor
Tytuł projektu: Coś dobrego dla każdego
Okres realizacji: 2019-5-15 – 2019-09-11

Celem projektu była aktywizacja rodzin z dziećmi i stworzenie alternatywy do spędzania czasu wolnego poprzez organizację cyklu zajęć rozwojowych. W ramach  projektu odbyły się takie zajęcia jak: multisensorki dla małych dzieci, zajęcia plastyczne, kurs pierwszej pomocy dla całych rodzin, spotkanie z prawnikiem dla dorosłych i seniorów, sztuka makijażu dla kobiet, wspólne sprzątanie okolicy, a na zakończenie odbył się piknik rodzinny.

 

Gmina Goszczyn

Koło Gospodyń Wiejskich w Goszczynie
Tytuł projektu: Zioło nas kręci, dodaje pomysłów i chęci
Okres realizacji: 2019-05-15 – 2019-09-30

Opis: Celem projektu była aktywizacja mieszkańców poprzez różne działania edukacyjne przy rozpoznawaniu, zbieraniu i przetwarzaniu roślin: ziół, korzeni, kwiatów i owoców. W ramach projektu odbyło się  5 warsztatów zbierania ziół w terenie oraz ich przetwarzania, założono ogródek ziołowy przy Sołtysówce, zorganizowano piknik dla mieszkańców pt. Popraw smak szczyptą ziół oraz konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy, a także wydano broszurę Zioła w naszej okolicy.

 

Gmina Grójec

Wyspiarze przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu
Tytuł projektu: Projekt Wyspa
Okres realizacji: 2019-05-15 – 2019-09-15

Opis: Głównym celem projektu była aktywizacja dzieci z Grójca i najbliższej okolicy poprzez stworzenie wyspy – miejsca aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu podczas wakacji. Działania w ramach projektu obejmowały: przystosowanie i aranżację terenu na wyspę, warsztaty rękodzieła z różnych stron świata (palma z tropików, etno t-shirty, maski afrykańskie), zajęcia edukacyjne z podróżnikami oraz finał projektu „Ale wyspa”.

 

Grupa Krobowianka
Tytuł projektu: Śniadanie na trawie, czyli koc, trawa i zabawa
Okres realizacji: 2019-06-30 – 2019-10-07

Opis: Celem projektu była aktywizacja mieszkańców Krobowa poprzez stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu całych rodzin oraz okazji do dobrej zabawy poprzez promocję zdrowego stylu życia na świeżym powietrzu oraz wymianę doświadczeń kulinarnych. W ramach projektu zostało przygotowane miejsce spotkań na trawie, z kocami i własnoręcznie przygotowanymi stolikami ze skrzynek, gdzie odbywały się „Śniadania na trawie” – pikniki integracyjne z konkursami kulinarnymi i wyminą doświadczeń.

 

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM
Tytuł projektu: Slow jogging czyli witalne biegane
Okres realizacji: 2019-05-15 – 2019-10-31

Opis: Głównym celem projektu była aktywizacja sportowa mieszkańców Grójca poprzez naukę slow jogging’u.  W ramach realizacji projektu został zorganizowany cykl zajęć biegowych z certyfikowanym instruktorem oraz spotkanie z trenerem Slow Technika slow jogging pochodzi z Japonii. Chodzi w niej oto, aby nie chodzić lecz biegać, zachowując spacerowe tempo. Dzięki temu metoda jest bezpieczna, nie powoduje kontuzji. Może być uprawiana przez wszystkie grupy wiekowe.

 

Klub Gier i Fantastyki GROFAN przy Grójeckim Ośrodku Kultury
Tytuł projektu: GEEK EXPANSION 4.0 – konwent gier i fantastyki
Okres realizacji: 2019-05-15 – 2019-11-15

Opis: Celem projektu była integracja i pokazanie alternatywy dla spędzania wolnego czasu poprzez gry planszowe, gry bitewne, sesje gier fabularnych, a tym samym propagowanie twórczości fantasy oraz science-fiction.  Projekt składał się z szeregu eventów i warsztatów, które skupiały się głównie wokół nowych technologii, elektro-techniki, robotyki, gier wideo i gier planszowych. Działania zrealizowane to spotkania z GEEK-ami – w szkołach na terenie gminy Grójec oraz we współpracy z lokalnymi organizacjami, filmowy cykl podcastów o recenzjach gier, Konwent gier i fantastyki GEEK EXPANSION 4.0, warsztaty elektro-techniczne w Pracowni Orange.

 

Gmina Jasieniec

Aktywni z Łychowskiej Woli
Tytuł: Truskawkowy Bieg Łychowskiej Woli
Realizacja: 2019-05-15 – 2019-08-15

Celem projektu była promocja aktywnego trybu życia i aktywizacja mieszkańców poprzez zorganizowanie Truskawkowego Biegu Łychowskiej Woli. W ramach projektu odbyło się 5 treningów i 2 spotkania informacyjne, gdzie uczestnicy mogli dowiedzieć się jak prawidłowo wykonać rozgrzewkę i rozciąganie, a także poruszony został temat diety biegacza. Łychowska Wola truskawkami stoi, stąd pomysł na ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci „Nasze truskawki”. Finałem projektu będzie Truskawkowy Bieg połączony z piknikiem rodzinnym.

 

Aktywne Gośniewice
Tytuł: Gośniewice kultywują lokalne tradycje
Realizacja: 2019-06-02  –  2019-09-30

Głównym celem projektu była kultywacja tradycji regionalnych, wzmocnienie integracji mieszkańców oraz promocja regionu jasienieckiego. Główne działania projektu to: zorganizowanie pikniku rodzinnego w Gośniewicach z atrakcjami dla dzieci, zorganizowanie stoiska na pikniku integracyjnym w Jasieńcu oraz na dożynkach w Lewiczynie. Efektem projektu jest powstanie Koła Gospodyń Wiejskich w Gośniewicach.

 

Mieszkańcy wsi Koziegłowy
Tytuł: Spotkajmy się nad stawem w Koziegłowach
Realizacja: 2019-05-15  –  2019-09-05

Głównym celem projektu była integracja mieszkańców poprzez stworzenie miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla każdego mieszkańca. Projekt polegał na wspólnym wybudowaniu grilla ogrodowego oraz wybudowaniu ławek i stolików dookoła altany.. Na zakończenie odbył się piknik rodzinny “Spotkajmy się nad stawem w Koziegłowach “.

 

Grupa Inicjatywna z Miedzechowa
Tytuł: Miedzechów dla dzieci
Realizacja: 2019-06-01  –  2019-09-15

Głównym celem projektu była integracja rodzin, mieszkańców z Miedzechowa i Nowego Miedzechowa poprzez wspólne stworzenie placu zabaw dla najmłodszych. Powstały plac zabaw pozwolił spełnić marzenia dzieci i ich rodziców. Projekt polegał na przygotowaniu placu zabaw przez rodziców, własnoręcznym wykonaniu huśtawki i piaskownicy, zakupie i montażu urządzeń tj. domek, ścianka, zjeżdżalnia z grubego drewna oraz zorganizowanie pikniku rodzinnego z atrakcjami dla dzieci, międzypokoleniowym meczem piłki nożnej i konkursem na najlepsze ciasto.

 

Gmina Warka

Mieszkańcy wsi Wola Palczewska
Tytuł projektu: Renowacja wiejskiej świetlicy i relacji międzyludzkich
Okres realizacji: 2019-05-15 – 2019-08-31

Celem projektu było pobudzenie mieszkańców do wspólnego działania poprzez stworzenie miejsca spotkań- wiejskiej świetlicy. Mieszkańcy własnymi siłami wyremontowali świetlicę, która przypominała pustostan, tak by dzieci, ale również i dorośli zyskali miejsce do wspólnej integracji. Projekt polegał na 3 etapach: akcji wspólnego remontu (położenie gładzi gipsowej, malowanie ścian i sufitu, położenie płytek na podłodze świetlicy), sprzątaniu świetlicy oraz terenu wokół oraz zorganizowaniu Rodzinnego Pikniku “Wielka inauguracja naszej świetlicy”.

 

Grupa: Mieszkańcy wsi Przylot
Tytuł projektu: ” Koleń ” – staw od pokoleń.
Okres realizacji: 2019-06-01 – 2019-09-30

Głównym celem projektu było zwiększenie integracji mieszkańców poprzez wspólną pracę przy zagospodarowaniu terenu wokół stawu wiejskiego, stwarzając miejsce spotkań dla wszystkich mieszkańców. Prace polegały na uporządkowaniu terenu, posadzeniu drzew i krzewów, montażu ławek i wybudowaniu altany. Na zakończenie odbył się piknik z ogniskiem.

 

Grupa: TAU Warka – Z miłości do młodości!
Tytuł projektu: Wyraź się flagą!
Okres realizacji: 2019-09-02 – 2019-12-15

Celem projektu była aktywizacja wareckiej młodzieży poprzez stworzenie alternatywy do spędzania wolnego czasu. Organizatorzy poprzez realizację projektu pokazali tym młodym ludziom jak wiele talentów noszą w sobie i nauczyli ich zarządzania tymi talentami w ciągłej współpracy ze swoim środowiskiem. W ramach projektu przeprowadzonych zostało 7 spotkań: pierwsze dotyczyło poszukiwania w sobie wartości, kolejne 6 były to spotkania z tańcem i flagą, która stała się symbolem wartości i ideałów. Zdobyte umiejętności zostały zaprezentowane podczas Zimowej Odmiany Wareckiego Rynku.

 

Młodzieżowa Rada Sołecka z Bończy przy Stowarzyszeniu Made in Bończa
Tytuł projektu: Tbończa
Okres realizacji: 2019-06-01 – 2019-11-30

Projekt był inicjatywą Młodzieżowej Rady Sołeckiej z Bończy. Celem projektu była aktywizacja młodzieży z Bończy poprzez stworzenie wiejskiej telewizji. pokazanie wsi – Bończy. Prace nad powstaniem telewizji poprzedziły warsztaty m.in. z tworzenia materiałów medialnych, wystąpień publicznych, kadrowania i kompozycji obrazu oraz montażu, a także odbyła się wizyta w telewizji „Kronika Kozienicka”. Efekty warsztatów zostały zaprezentowane podczas festynu wiejskiego.

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej “ANIMATOR”
Tytuł projektu: “Rodzinne wARTsztaty w Laskach… ”
Okres realizacji: 2019-07-01 – 2019-12-31

Celem projektu była integracja rodzin, poprawienie relacji dorosły-dziecko poprzez stworzenie mobilnej pracowni artystycznej oraz przeprowadzenie cyklicznych zajęć arteterapeutycznych w formie rodzinnych warsztatów rękodzieła w Laskach i okolicach. W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty z arteterapeutą, wyjazdy tematyczne do Wareckich Instytucji (Dworek Muzeum). Na zakończenie odbyła się wystawa artystycznych prac uczestników.

 

Klub Złotego Wieku w Warce
Tytuł projektu: Śpiewaj, bo śpiew to radość
Okres realizacji: 2019-05-15 – 2019-10-31

Celem projektu była integracja seniorów wokół wspólnej pasji jaką jest śpiew, a także pokazanie umiejętności zespołu śpiewaczego innym klubom senioralnym. Realizatorzy poprzez śpiew zaangażowali innych seniorów, dali okazję do spotkania z rówieśnikami i wyjścia z domu. W ramach działań odbyły się warsztaty wokalne, przygotowane zostały stroje dla klubu oraz zorganizowano Senioralny Przegląd Piosenki, na który zostały zaproszone chóry z innych grup senioralnych.