Działaj Lokalnie i Ekologicznie to propozycja dla tych, którzy mają pomysł na to, jak chronić przyrodę i energię, by edukować ekologicznie najbliższe otoczenie.
W ramach projektu można pozyskać dotację w wysokości 3 000,00 zł.
Projekty muszą być realizowane przez min. 2 miesiące w okresie od 15 maja do 15 września 2021.
UWAGA: Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW (http://system.dzialajlokalnie.pl/?fbclid=IwAR2SfetKv1aiR8PRsoAA_ICSQ-cCX09GRNn9AkU99mxeA90zXbOWBpzgYFo)
 
HARMONOGRAM: 
1 kwietnia- uruchomienie naboru wniosków
5 maja – zamknięcie naboru wniosków
14 maja – ogłoszenie wyników konkursu
15 maja – termin rozpoczęcia realizacji projektu
15 września – ostateczny termin zakończenia projektu   

Kontakt: Agnieszka Łeszczyńska, koordynator „Działaj lokalnie i ekologicznie”
telefon: 504 968 412, aleszczynska@stowarzyszeniewarka.pl

Załączniki