Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w rama

ch których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspierani są zwykli ludzie, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Na terenie powiatu grójeckiego za realizację programu odpowiada Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

 

HARMONOGRAM “Działaj Lokalnie 2021”:

  • 1 kwietnia 2021 – rozpoczęcie naboru wniosków
  • 16 kwietnia 2021 – Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców „Wydeptane” szlaki aktywności czy nowa ścieżka ekologiczna? O tym, jak dobrze napisać wniosek w konkursie grantowym Działaj Lokalnie.
  • 5 maja 2021 – zakończenie naboru wniosków
  • 31 maja 2021 – ogłoszenie wyników
  • 1 czerwca 2021 – rozpoczęcie realizacji projektów

UWAGA: Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW (http://system.dzialajlokalnie.pl/?fbclid=IwAR2SfetKv1aiR8PRsoAA_ICSQ-cCX09GRNn9AkU99mxeA90zXbOWBpzgYFo

KOORDYNATORZY:
Działaj Lokalnie – Marzena Pawłowska (e-mail: mpawlowska@stowarzyszeniewarka.pl  kom. 506 326 445)
Ścieżka ekologiczna – Agnieszka Łeszczyńska (e-mail: aleszczynska@stowarzyszeniewarka.pl  kom. 504 968 412)

Załączniki