zdjęcie na scenie, stoi 6 osób, 3 mężczyzn i 3 kobiety z certyfikatami projektów