Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

Warsztaty rękodzielnicze

Młodzież gimnazjalna ze szkół na terenie Gminy Warka uczestniczy właśnie w serii warsztatów „Tworzę dla siebie i dla innych” realizowanych w ramach projektu Warka Aktywnych Młodych. Celem zajęć jest rozwijanie społecznego zaangażowania młodzieży, wspieranie Lokalnego Funduszu Stypendialnego oraz Lokalnego Funduszu Małych Grantów Młodzieżowych.

Spotkanie informacyjne – Działaj Lokalnie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie 29 lutego w godz. 14–16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Warce. Spotkane dotyczy możliwości pozyskania dofinansowania na realizację małych projektów aktywizujących lokalne społeczności. Zaproszenie kierujemy do grup aktywnych mieszkańców – szkół, ochotniczych straży pożarnych, grup nieformalnych działających m.in. przy instytucjach czy organizacjach oraz stowarzyszeń – wszystkich tych, którzy…

PRZEKAŻ 1% PODATKU

W 2011 r. udało nam się: Wesprzeć 17 projektów lokalnych w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Uruchomić Lokalny Fundusz Stypendialny Wydać komiks historyczny Dzięki Tobie możemy zrobić jeszcze więcej. W tym roku, aby oddać 1% swojego podatku wystarczy jedynie wpisać KRS wybranej organizacji (OPP) w odpowiednim polu formularza PIT. Naciśnij na zdjęcie formularza: Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jest…

Konkurs Grantowy Działaj Lokalnie 2012 ogłoszony

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz lokalnymi samorządami ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy Działaj Lokalnie 2012. O dotacje do 5,5 tys zł. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne,  w tym działające przy szkołach i instytucjach, na projekty zakładające aktywizację mieszkańców wokół celów o charakterze dobra wspólnego. Konkurs obejmuje teren…

Jak dodatkowo zarabiać? Pierwsze szkolenie.

Jak dodatkowo zarabiać wykorzystując twórczo sady, ogrody, pola, zabudowania gospodarcze, historię i krajobraz wsi oraz zainteresowania jej mieszkańców? Jak szukać dla siebie sposobów zarabiania w nowej gospodarce ? Co robić, by życie na wsi było ciekawsze i weselsze? Na te i podobne pytania będziemy szukali odpowiedzi podczas szkoleń zorganizowanych przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. dla Mieszkańców regionu.