Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

Pieniądze dla aktywnych czekają na wzięcie

Tylko do 4 kwietnia można składać wnioski o dotacje na oddolne inicjatywy społeczne, które pobudzą do wspólnego działania mieszkańców gmin: Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec oraz Warka. W Konkursie Działaj Lokalnie o grant w kwocie do 6.000 zł, mogą ubiegać się aktywne grupy działające m.in. w sołectwach, szkołach, instytucjach; stowarzyszenia –  w tym ochotnicze straże pożarne.…

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia W.A.R.K.A. w 2015 roku

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A. podsumowało kolejny, bogaty w projekty aktywizacyjne, rok. Działania kierowane były zarówno do całych lokalnych społeczności jak i konkretnych grup np. młodzieży i seniorów. W sumie we wszystkich zrealizowanych w 2015 roku projektach udział wzięło około 5500 uczestników. W wielu miejscowościach po raz pierwszy, właśnie dzięki wsparciu Stowarzyszenia, pobudzono mieszkańców do działania. Przedstawiamy…

Podsumowanie 10 edycji Działaj Lokalnie

Zakończyła się 10 już edycja programu Działaj Lokalnie w Powiecie Grójeckim. Dzięki zaangażowaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i lokalnych oraz pasji lokalnych liderów z gmin Chynów, Grójec, Jasieniec i Warka udało się zrealizować 19 projektów, które obudziły społeczną energię mieszkańców wokół m.in: integracji mieszkańców, edukacji, rozwoju, oferty wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz…

Aktywna Familia

Familia, czyli Klub Seniora z Grójca działający przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im W. S. Laskowskiego w Grójcu. Liderkami a zarazem przedstawicielkami grupy są Justyna Fruba-Borkowska i Bożena Pietrzak. Pomimo tego, iż Klub powstał niespełna pół roku temu i jest grupą początkującą to ma już na swoim koncie wiele sukcesów i osiągnięć. Podczas swojej, krótkiej acz…

Konkurs FIO Mazowsze Lokalnie

Nabór wniosków na inicjatywy oddolne oraz wsparcie grup samopomocowych Chcecie odnowić plac zabaw, oczyścić staw aby stał się wspólną przestrzenią mieszkańców? A może zorganizować koncert, festiwal czy po prostu czas wolny dla dzieciaków z osiedla? Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz samopomocowe od 5 do 26 lutego 2016 r. mogą składać wnioski w konkursie Funduszu…

Konkurs Działaj Lokalnie 2016 już wkrótce

Już od 1 marca będą przyjmowane wnioski do Lokalnego Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie. Jeszcze w lutym odbędzie się pierwsze spotkanie informacyjne. W konkursie mogą wziąć udział organizacje i grupy, które chcą zrealizować projekt mający na celu aktywizację lokalnej społeczności. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Dotowane projekty będzie można realizować od 15 maja…

Podsumowanie działań seniorskich w 2015 roku.

Zakończyła się kolejna edycja projektu Stowarzyszenia W.A.R.K.A. na rzecz pobudzania aktywności osób 60+ z powiatu grójeckiego. W 2015r. udało się wyzwolić dzięki temu niespożytą społeczną energię seniorów, którzy odkryli w sobie potencjał do działania, dzięki funkcjonowaniu w grupach seniorskich. W działaniach organizowanych w ramach projektu „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Seniorów”, wzięło udział ponad 350 seniorów…

Poetycko o Radzie Seniorów…

             SENIORÓW POMYSŁ OGROMNIE WIELKI          W CESIRZE się zebrała      Seniorów cała wiara      I tutaj przeleciało      Pomysłów co niemiara      Posiedzieli ,,pomilczeli”      No i ,,wymilczeli”      Seniorów Radę Wielką      Formalną, czy nie formalną      Zobaczymy jak się znów zobaczymy… NIE DA RADY BEZ GROMADY   Nie da rady…