Działamy Lokalnie wspólnie

W tym roku na Działaj Lokalnie realizowany jest przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego dzięki uzyskanej dotacji w ramach konkursu na wsparcie w formie wkładów własnych. Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił w tym roku program wsparcia wkładów własnych. Stowarzyszeniu W.A.R.K.A. jako jednej z dwóch organizacji na terenie województwa Mazowieckiego udało się uzyskać dotację w…