Aktywnie działaliśmy w 2021 roku!

Hasła: „Wizja”, „Aktywność”, „Rozrywka”, „Kultura”, „Alternatywa” są flagowe od początku działalności Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Rok 2021 był dla nas bardzo aktywny! Zawsze najbardziej przemawiają liczby, a więc od nich zaczniemy. Zrealizowaliśmy 24 projekty które miały za zadanie pobudzić do działania lokalne społeczności, a w których wzięło udział ok. 12 tys. mieszkańców powiatu grójeckiego. Złożyły się na…