Fundusz Pomocowy dla Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. otrzymało wsparcie ze środków Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.” Fundusz wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19. Dzięki tym środkom możliwe będzie doposażenie Stowarzyszenia w sprzęt komputerowy oraz szkolenia dla…

Zmiana zasad naboru w konkursie „Inicjatywy senioralne”

Zmianie uległ regulamin konkursu, w którym obecnie można uzyskać 3000 zł dofinansowania na złożony przez grupę senioralną pomysł. Na zgłoszenia czekamy do 25 września. Projekty mogą złożyć Kluby Senior + oraz nieformalne grupy senioralne. W tym roku „inicjatywy senioralne” dotyczą akceptowania własnej starości, budowania wizerunku osób starszych w grupie senioralnej czy środowisku lokalnym. Działania będzie…