Rusza konkurs “Inicjatywy Senioralne”

Wszystkie Kluby Senior + oraz nieformalne grupy senioralne zapraszamy do udziału w konkursie “Inicjatywy senioralne. Są to małe projekty wymyślone i realizowane przez grupy senioralne. Głównym celem Inicjatyw w 2020 roku jest to, aby seniorzy lepiej akceptowali własną starość oraz budowali pozytywny wizerunek osób starszych w swoim środowisku. Planowane jest wsparcie 8 Inicjatyw Senioralnych kwotą…