Rękodzielnicze warsztaty Złotej Jesieni i Złotej Renety

      W październiku odbyły się warsztaty rękodzielnicze zorganizowane przez Jasieniecki Klub Seniora „Złota Jesień” oraz Grupę Senioralną „Złota Reneta” , w których seniorzy mieli możliwość wymiany umiejętności oraz praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy na temat prowadzenia zajęć podczas szkolenia „Jak uczyć innych?”. Spotkania posłużyły do wymiany doświadczeń oraz integracji tych dwóch grup.