Konkurs “Nasze Przyjazne Miejsce”

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zaprasza grupy senioralne z powiatu grójeckiego do udziału w konkursie „Nasze Przyjazne Miejsce”. Można w nim pozyskać wsparcie w wysokości 1000zł na dostosowanie siedziby/miejsca spotkań grupy do potrzeb osób starszych. W ramach działań można np. sfinansować zniwelowanie bariery funkcjonalnej, która obecnie utrudnia spotkanie grupy senioralnej w danym miejscu. Przykładem jest np. remont oświetlenia…