W Grójcu będą uczyć młodych ludzi umiejętności liderskich

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. na prośbę Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu informuje o możliwości udziału w projekcie kształtującym umiejętności młodych liderów. Przedsięwzięcie nazwane przez jego twórców „Szkołą Liderów” to cykl warsztatów doskonalących umiejętności liderskie oraz angażujących młodzież i osoby dorosłe do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej.     Projekt jest realizowany przez Młodzieżową Radę Miejską w…

Rada Seniorów – czyli sieć aktywnych seniorów.

19.01.2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie sieci aktywnych seniorów czyli nieformalnej Rady Seniorów z powiatu grójeckiego, w skład której wchodzą liderzy grup seniorskich. Głównym celem utworzenia Rady było nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkimi grupami seniorskimi z powiatu grójeckiego. Podczas spotkania zostały określone zasady na jakich będzie funkcjonowała Rada Seniorów, jej zadania i obowiązki członków. Ustalono, że…