Podsumowanie LFS 2015

LFS, czyli Lokalny Fundusz Stypendialny. To program, bez którego wielu uczniów ze szkół z gminy Warka nie byłoby w stanie realizować i rozwijać swoich pasji i zainteresowań. Celem Lokalnego Funduszu Stypendialnego W.A.R.K.A. jest wspieranie rozwoju, indywidualnych uzdolnień i talentów młodzieży uczęszczającej do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Warka, w tym szczególnie aktywnych społecznie, dla…