Wizyta Studyjna Bończy i Belska Dużego już za nami!

W dniu 10 sierpnia 2015 roku w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. dla Grupy Seniorskiej SPA z Bończy oraz Klubu Seniora „Relaks” z Belska Dużego. Celem spotkania było podzielenie się doświadczeniem w działaniu lokalnej grupy seniorskiej z nowopowstałą grupa z innej miejscowości Powiatu Grójeckiego. Po powitaniu  członkiń…