Już 10 maja zamknięcie naboru do Działaj Lokalnie!

Uwaga! Przypominamy o terminie składania wniosków do Działaj Lokalnie. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. do 10 maja do godz.24:00 czeka na projekty aktywizujące mieszkańców przy realizacji działań na rzecz dobra wspólnego. Wnioski składamy w formie elektronicznej przez mail lub generator wniosków (zalecane). O dotację do 5500,- zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu gmin:…