Aktualności

Zapraszamy organizacje i grupy nieformalne działające na rzecz lokalnych społeczności do udziału w bezpłatnych szkoleniach w styczniu i lutym. Czekają interesujące i potrzebne zagadnienia tj. dotyczące promowania się organizacji i planowania projektów.

Pierwsze spotkanie w formie Seminarium odbędzie się 14 stycznia w godz. 10 – 14 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu.  Organizowane jest ono w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Wspieranie Organizacji Pozarządowych” realizowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Lokalnym partnerem jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Podczas seminarium część warsztatowa poświęcona będzie komunikacji i promocji działań społecznych. Dodatkowo przedstawione zostaną wybrane funkcjonalności portalu ngo.pl, jego możliwości komunikacyjne i promocyjne.
Seminarium poprowadzi Dorota Setniewska z redakcji portalu ngo.pl

Program Seminarium

Kolejne szkolenie dla społeczników odbędzie się 4 lutego i dotyczyć będzie planowania projektów pod katem przygotowania wniosków grantowych. Szkolenie skierowane jest do organizacji i grup, które maja małe doświadczenie w planowaniu projektów. W ramach spotkania skupimy się na zasadach przygotowywania projektów w oparciu o logikę projektową.
Szkolenie poprowadzi Dorota Lenarczyk ze Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem poniższego linku do 10 stycznia

https://docs.google.com/a/stowarzyszeniewarka.pl/forms/d/e/1FAIpQLSdJJgma1nxWMClDY4Vucj7pdp6F-640PYgc1T8yVK2EVDAkfA/viewform

Zachęcamy też do wsparcia 1% podatku działań realizowanych przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. na rzecz liderów organizacji pozarządowych. Wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT wpisać w odpowiedniej rubryce nr KRS 0000160318 a w rubryce „cel szczegółowy” dodać dopisek LIDERZY NGO.