Od 2004 roku każdy podatnik podatku dochodowego może samodzielnie zdecydować co zrobić z 1% swojego podatku. Możemy cały należny podatek oddać Państwu lub sami podjąć decyzję co lub kogo wesprzeć małą jego częścią. Mimo, iż jest to tylko 1% podatku to jednak dzięki ogromnej liczbie osób płacących podatki ten mały procent ma wielką moc. Dodajmy, że chodzi o podatek, który tak czy inaczej płacimy, niezależnie czy mamy nadpłatę i otrzymamy zwrot czy musimy coś jeszcze dopłacić.

Dlatego zachęcamy! Zróbmy dobry użytek z 1% podatku, zostawmy go w regionie!

Rozlicz swój PIT za pomocą PITax.pl

Przekazując 1% podatku na Stowarzyszenie W.A.R.K.A. wpierasz:

DZIAŁAJ LOKALNIE

Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez realizację małych projektów grantowych. W ramach konkursu  „Działaj Lokalnie” wspierane są lokalne projekty, które otrzymują dotację ok. 5 tys. zł. Wiejskie pikniki, warsztaty, wspólne spędzenie czasu, budowa altany czy placu zabaw – wszelkie działania w których mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce i aktywizują się. W powiecie grójeckim to od 2006 roku 239 inicjatyw zrealizowanych przez organizacje i grupy dzięki dotacjom „Działaj Lokalnie”. Daj szansę kolejnym aktywnym grupom, które chcą zmieniać swoje otoczenie.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy DZIAŁAJ LOKALNIE (1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.)

STYPENDIA ROZWOJOWE

Wsparcie rozwoju młodych ludzi, którzy pragną zdobywać wiedzę, poszerzać horyzonty i działać społecznie na rzecz innych, poprzez stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Warka. Rocznie przyznajemy ok. 15 stypendiów w kwocie 1500zł rocznie na jednego ucznia. Lokalny Fundusz Stypendialny istnieje od 2011 roku, od tego czasu udało się już przekazać na rozwój dzieci i młodzieży 167 stypendia o łącznej wartości 250 tys. zł.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy STYPENDIA (1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.)

SENIORZY

Wsparcie aktywizacji osób starszych poprzez działania na rzecz grup senioralnych. W powiecie grójeckim formalnie działających grup senioralnych jest już 16 w Warce (9), Grójcu (2), Jasieńcu (2), Chynowie (1), Belsku Dużym (1), Nowym Mieście (1) i chcą powstawać nowe… Dzięki realizowanym projektom pomagamy wyjść osobom starszym z domu, poczuć się potrzebnym i  nadal aktywnym członkiem społeczności lokalnej a grupom senioralnym umożliwiamy działanie przez wsparcie np. wiejskich świetlic. Seniorzy biorą udział w szkoleniach, warsztatach, wyjazdach oraz Święcie Aktywności Seniora.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy SENIORZY (1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.)

JABŁKOWA WARKA

Wsparcie działań na terenie gminy Warka, których celem jest uczynić z jabłka symbolu Warki. Stworzony zostanie Turystyczny Szlak Jabłkowy, ożywiony zostanie warecki rynek jako miejsce do spędzania wspólnie czasu w tzw. Skrzynce Kontaktowej, a obecność jabłka zagości w formie graficznej w przestrzeni Warki. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w JabłkoFest – imprezie promującej jabłko, która odbędzie się  na jesieni tego roku.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy JABŁKOWA WARKA (1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.)

VIVAT PUŁASKI

Wsparcie organizacji, po długiej przerwie spowodowanej rewitalizacją Muzeum im. K. Pułaskiego, pikniku Vivat Pułaski. Jest to impreza historyczno-edukacyjna odbywająca się w parku na Winiarach organizowana wspólnie przez Muzeum im. K. Pułaskiego i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Przybliża ona  w nowoczesny, oryginalny i atrakcyjny sposób bohatera dwóch Narodów – Polski i Stanów Zjednoczonych – Generała Kazimierza Pułaskiego. W ramach imprezy odbędzie się Parada Pułaskiego, animacje dla dzieci, koncerty i inscenizacje historyczne. Impreza zaplanowana jest na pierwszą niedzielę lipca.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy VIVAT PUŁASKI (1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie powiatu grójeckiego na rzecz aktywizacji lokalnych społeczności.poprzez różnorodne szkolenia, warsztaty, wydarzenie tj. Święto Społeczników Powiatu Grójeckiego.Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jest jedyną organizacją na terenie powiatu, prowadzącą wsparcie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – jest ono jednak w ograniczonym zakresie bez zewnętrznego wsparcia w postaci realizowanych projektów na rzecz III sektora. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. od ponad 10 lat wspiera organizację w lokalnych małych społecznościach na terenach wiejskich. Efekty tych działań widać, jednak wciąż potrzeby są duże, jednocześnie mieszkańcy mają na tyle determinacji by zawiązywać grupy nieformalne i organizacje pozarządowe.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy NGO (1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.)

 

Rozlicz swój PIT za pomocą PITax.pl