Logo LFS

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. realizuje od 2011 roku Lokalny Fundusz Stypendialny W.A.R.K.A. Celem programu jest wsparcie w rozwoju tych młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać – a nie mają takiej możliwości z uwagi na czynniki ekonomiczne.

Stawiamy na uczniów chętnych do zaangażowania społecznego, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Konkursy stypendialne organizowane są na początku roku szkolnego.

Lokalny Fundusz Stypendialny realizowany jest przy wsparciu finansowym Fundacji Stefana Batorego, Gminy Warka, lokalnych firm i osób przekazujących 1% podatku.

Partnerzy

Koordynatorka LFS: Agata Sotek –  asotek@stowarzyszeniewarka.pl, tel. 504 968 412