Podsumowanie działalności Stowarzyszenia W.A.R.K.A. w 2015 roku

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A. podsumowało kolejny, bogaty w projekty aktywizacyjne, rok. Działania kierowane były zarówno do całych lokalnych społeczności jak i konkretnych grup np. młodzieży i seniorów. W sumie we wszystkich zrealizowanych w 2015 roku projektach udział wzięło około 5500 uczestników. W wielu miejscowościach po raz pierwszy, właśnie dzięki wsparciu Stowarzyszenia, pobudzono mieszkańców do działania. Przedstawiamy…

Aktywna Familia

Familia, czyli Klub Seniora z Grójca działający przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im W. S. Laskowskiego w Grójcu. Liderkami a zarazem przedstawicielkami grupy są Justyna Fruba-Borkowska i Bożena Pietrzak. Pomimo tego, iż Klub powstał niespełna pół roku temu i jest grupą początkującą to ma już na swoim koncie wiele sukcesów i osiągnięć. Podczas swojej, krótkiej acz…

Podsumowanie działań seniorskich w 2015 roku.

Zakończyła się kolejna edycja projektu Stowarzyszenia W.A.R.K.A. na rzecz pobudzania aktywności osób 60+ z powiatu grójeckiego. W 2015r. udało się wyzwolić dzięki temu niespożytą społeczną energię seniorów, którzy odkryli w sobie potencjał do działania, dzięki funkcjonowaniu w grupach seniorskich. W działaniach organizowanych w ramach projektu „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Seniorów”, wzięło udział ponad 350 seniorów…

Poetycko o Radzie Seniorów…

             SENIORÓW POMYSŁ OGROMNIE WIELKI          W CESIRZE się zebrała      Seniorów cała wiara      I tutaj przeleciało      Pomysłów co niemiara      Posiedzieli ,,pomilczeli”      No i ,,wymilczeli”      Seniorów Radę Wielką      Formalną, czy nie formalną      Zobaczymy jak się znów zobaczymy… NIE DA RADY BEZ GROMADY   Nie da rady…

Rada Seniorów – czyli sieć aktywnych seniorów.

19.01.2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie sieci aktywnych seniorów czyli nieformalnej Rady Seniorów z powiatu grójeckiego, w skład której wchodzą liderzy grup seniorskich. Głównym celem utworzenia Rady było nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkimi grupami seniorskimi z powiatu grójeckiego. Podczas spotkania zostały określone zasady na jakich będzie funkcjonowała Rada Seniorów, jej zadania i obowiązki członków. Ustalono, że…

Podsumowanie projektu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warce pt.” GDY OTWIERAM KSIĄŻKĘ PRZEDSTAWIENIE SIĘ ZACZYNA”

Był to projekt kierowany głównie do dzieci  w wieku szkolnym uczęszczających do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w CeSiR. Seniorzy zauważyli, że w wielu domach zanika zwyczaj czytania książki, co za tym idzie pojawia się mniejsze zainteresowanie czytaniem wśród dzieci i młodzieży. Seniorzy przez regularne czytanie dzieciom, chcieli pokazać młodemu pokoleniu, że czytanie może być fajne i może…

Podsumowanie projektu Wspomnień czar… i dużo więcej grupy Krobowianka

,,Wspomnień czar… i dużo więcej”  to Inicjatywa  Seniorska  realizowana przez grupę seniorską  Krobowianka  z Krobowa w dniu 06 grudnia 2015 r.  Założeniem grupy było utworzenie kroniki  wsi Krobów, aby upamiętnić losy seniorów tam zamieszkujących. Udokumentowanie działań seniorskich będzie wzorem do naśladowania dla młodszych pokoleń i źródłem wspomnień teraz i w przyszłości dla obecnych. Ileż było…

W Piasecznie Andrzejkowa zabawa to wspaniała sprawa – finał Inicjatywy Seniorskiej

Dnia 28 listopada 2015 roku odbyła się zabawa Andrzejkowa realizowana w ramach Inicjatywy Seniorskiej pt. „W Piasecznie Andrzejkowa zabawa to wspaniała sprawa”. Impreza została zorganizowana przez Klub Seniora Aktywne Piaseczno dzięki wsparciu Stowarzyszenia W.A.R.K.A. w ramach projektu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Seniorów dofinansowanego przez Województwo Mazowieckie. Punktualnie o godzinie 17:00 w remizie strażackiej przy OSP…

Podsumowanie projektu Świetlica naszych marzeń – Michałów też da radę

Seniorki z Michałowa zrealizowały projekt „Świetlica naszych  marzeń – Michałów też da radę”. Skąd akurat taki pomysł na Inicjatywę Seniorską? Grupa pragnęła odnowić świetlicę w swojej wsi już od dawna, chcieli tak jak inne Grupy Seniorskie mieć swoje miejsce, mieć się gdzie spotkać, porozmawiać, napić się herbaty, zorganizować warsztaty, niestety nigdy nie mieli na to…

Podsumowanie projektu „Słomą malowane” w Bończy

4 grudnia 2015 roku  w ramach projektu „Słomą malowane” seniorki z Grupy SPA Bończa zorganizowały w świetlicy w Bończy warsztaty rękodzieła. W ramach przeprowadzonych przez instruktora zajęć  zdobyły praktyczne umiejętności tworzenia dekoracji ze słomy. Zapoznały się  z ciekawą i bardzo oryginalną techniką, dzięki której nauczyły się wykonywać kwiaty oraz inne ozdoby z prasowanej słomy. W warsztatach wzięło…