,,Świadomy Rodzic to szczęśliwe Dziecko”

W Publicznej Szkole Podstawowej w Drwalewie w dniu  27 września 2013 r. odbyły się zajęcia dla rodziców   w wieku przedszkolnym w ramach projektu  „Świadomy rodzic to szczęśliwe dziecko”.   Projekt jest realizowany przez grupę nauczycieli  przy P. S. P.  w Drwalewie   dzięki wsparciu Programu Działaj Lokalnie  organizowanego przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A.  przy współpracy: Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Powiatu Grójeckiego, Gminy Chynów i Partnerów.

STYPENDYŚCI LFS W.A.R.K.A. 2013 WYBRANI!

Dnia 26 września odbyło się posiedzenie komisji Lokalnego Funduszu Stypendialnego. W skład komisji weszli przedstawiciele Partnerów Funduszu w tym:

  • Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce,
  • Publicznego Gimnazjum im. księdza Pawła Heintscha w Dębnowoli,
  • Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce,

przedstawicielka lokalnego biznesu wspierającego inicjatywy młodzieżowe Pani Angelika Nowociel z Hurtowni Nowociel w Grzegorzewicach oraz Prezes Stowarzyszenia W.A.R.K.A. – Andrzej Zaręba.

Skorzystaj z dotacji „Równać Szanse”

Za Polsko Fundacją Dzieci i Młodzieży zachęcamy osoby młode z Gminy Warka do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym Równać Szanse.
O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.