Spotkanie informacyjne – Działaj Lokalnie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie 29 lutego
w godz. 14–16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Warce
.
Spotkane dotyczy możliwości pozyskania dofinansowania na realizację małych projektów aktywizujących lokalne społeczności. Zaproszenie kierujemy do grup aktywnych mieszkańców – szkół, ochotniczych straży pożarnych, grup nieformalnych działających m.in. przy instytucjach czy organizacjach oraz stowarzyszeń – wszystkich tych, którzy chcą realizować przedsięwzięcia o charakterze dobra wspólnego przy jednoczesnej aktywizacji mieszkańców i wsparciu dotacji z Programu Działaj Lokalnie w wysokości do 5,5 tys. zł.

Konkurs Grantowy Działaj Lokalnie 2012 ogłoszony

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz lokalnymi samorządami ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy Działaj Lokalnie 2012. O dotacje do 5,5 tys zł. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne,  w tym działające przy szkołach i instytucjach, na projekty zakładające aktywizację mieszkańców wokół celów o charakterze dobra wspólnego. Konkurs obejmuje teren…

Jak dodatkowo zarabiać? Pierwsze szkolenie.

Jak dodatkowo zarabiać wykorzystując twórczo sady, ogrody, pola, zabudowania gospodarcze, historię i krajobraz wsi oraz zainteresowania jej mieszkańców? Jak szukać dla siebie sposobów zarabiania w nowej gospodarce ? Co robić, by życie na wsi było ciekawsze i weselsze? Na te i podobne pytania będziemy szukali odpowiedzi podczas szkoleń zorganizowanych przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. dla Mieszkańców regionu.

Szkolenia – Lokalne Produkty Turystyczne

Odkryj siebie na wsi!
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu Lokalne Produkty Turystyczne – Sukcesem Krainy Kwitnących Sadów. Szkolenie prowadzi inicjator wiosek tematycznych w Polsce dr. Wacław Idziak. Terminy szkoleń: 25 lutego w Chynowie, 26 lutego w Grójcu, 27 lutego w Goszczynie, 28 lutego w Pniewach. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Samorządami: Powiatu, Chynowa, Goszczyna, Grójca, Pniew, Belska, Błędowa i Jasieńca

Szkolenie – współpraca z biznesem

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone zagadnieniu nawiązywania i utrzymywania kontaktów ze światem biznesu. Szkolenie jest przeznaczone dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe. Szkolenie poprowadzi Krystyna Zowczak-Jastrzębsk
Termin szkolenia: 10 marca 2012 roku, godz. 9.00-16.30.

Miejsce: Sala szkoleniowa Starostwa Powiatowego w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec