Już 10 maja zamknięcie naboru do Działaj Lokalnie!

Uwaga! Przypominamy o terminie składania wniosków do Działaj Lokalnie. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. do 10 maja do godz.24:00 czeka na projekty aktywizujące mieszkańców przy realizacji działań na rzecz dobra wspólnego. Wnioski składamy w formie elektronicznej przez mail lub generator wniosków (zalecane). O dotację do 5500,- zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu gmin: Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec i Warka. Aby złożyć wniosek….

Konkurs Grantowy Działaj Lokalnie 2013 rusza!

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz lokalnymi samorządami ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy Działaj Lokalnie 2013.
O dotacje do 5,5 tys. zł. na projekty zakładające aktywizację mieszkańców wokół celów o charakterze dobra wspólnego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w tym ochotnicze straże pożarne oraz grupy nieformalne, w tym działające przy szkołach i instytucjach. Wnioski można składać do 10 maja.