Zapraszamy na szkolenie – Dzialalność odpłatna

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. i Federacja MAZOWIA zapraszają na bezpłatne szkolenie poświęcone odpłatnej działalności statutowej w organizacjach pozarządowych. Na szkolenie zapraszamy osoby, które reprezentują organizacje pozarządowe, które prowadzą lub zastanawiają się nad rozpoczęciem odpłatnej działalności statutowej.

Termin szkolenia: 18 czerwca 2011 roku, godz. 9.00 – 17.00

Zamknięto nabór do Działaj Lokalnie

Informacja dla Wnioskodawców Działaj Lokalnie.
Z dniem 6 maja został zamknięty nabór do Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie 2011. Do Konkursu wpłynęło 36 wniosków na łączną kwotę dotacji  179.462zł. Obecnie trwa weryfikacja formalna. Wnioski, które przejdą ocenę formalną zostaną przekazane w tym tygodniu do oceny merytorycznej Członkom Komisji Grantowej. W skład Komisji wchodzą Partnerzy Konkursu z 5 gmin objętych konkursem tj. przedstawiciele samorządów, biznesu, mediów i lokalne autorytety w dziedzinie działań społecznych. Pula na dotacje wynosi 60 tys.zł.