Spotkanie informacyjne – Działaj Lokalnie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie 29 lutego
w godz. 14–16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Warce
.
Spotkane dotyczy możliwości pozyskania dofinansowania na realizację małych projektów aktywizujących lokalne społeczności. Zaproszenie kierujemy do grup aktywnych mieszkańców – szkół, ochotniczych straży pożarnych, grup nieformalnych działających m.in. przy instytucjach czy organizacjach oraz stowarzyszeń – wszystkich tych, którzy chcą realizować przedsięwzięcia o charakterze dobra wspólnego przy jednoczesnej aktywizacji mieszkańców i wsparciu dotacji z Programu Działaj Lokalnie w wysokości do 5,5 tys. zł.