Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Stowarzyszenie W.A.R.K.A. planuje zorganizować bezpłatne, jednodniowe szkolenie z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej jego organizacji. Ankieta znajduje się na stronie:

https://www.ankietka.pl/ankieta/224520/ankieta-potrzeb-szkoleniowych-organizacji-z-grojeckiego.html

 

 

 

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. udostępnia swoje zbiory!

W Stowarzyszeniu W.A.R.K.A.  utworzono ogólnodostępną bibliotekę liczącą blisko 400 pozycji. Zebrany księgozbiór dotyczy wszelkich aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych. Wiosenne porządki w Stowarzyszeniu W.A.R.K.A. zaowocowały powstaniem ogólnodostępnej biblioteki. Zgromadzony księgozbiór  liczy blisko 400 pozycji, które zostały podzielone na 25 bloków tematycznych. Tematyka zgromadzonych zasobów związana jest bezpośrednio z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych: Finanse, Partnerstwa, Prawo, Współpraca z…

Pieniądze dla aktywnych czekają na wzięcie

Tylko do 4 kwietnia można składać wnioski o dotacje na oddolne inicjatywy społeczne, które pobudzą do wspólnego działania mieszkańców gmin: Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec oraz Warka. W Konkursie Działaj Lokalnie o grant w kwocie do 6.000 zł, mogą ubiegać się aktywne grupy działające m.in. w sołectwach, szkołach, instytucjach; stowarzyszenia –  w tym ochotnicze straże pożarne.…

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia W.A.R.K.A. w 2015 roku

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A. podsumowało kolejny, bogaty w projekty aktywizacyjne, rok. Działania kierowane były zarówno do całych lokalnych społeczności jak i konkretnych grup np. młodzieży i seniorów. W sumie we wszystkich zrealizowanych w 2015 roku projektach udział wzięło około 5500 uczestników. W wielu miejscowościach po raz pierwszy, właśnie dzięki wsparciu Stowarzyszenia, pobudzono mieszkańców do działania. Przedstawiamy…

Podsumowanie 10 edycji Działaj Lokalnie

Zakończyła się 10 już edycja programu Działaj Lokalnie w Powiecie Grójeckim. Dzięki zaangażowaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i lokalnych oraz pasji lokalnych liderów z gmin Chynów, Grójec, Jasieniec i Warka udało się zrealizować 19 projektów, które obudziły społeczną energię mieszkańców wokół m.in: integracji mieszkańców, edukacji, rozwoju, oferty wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz…

Aktywna Familia

Familia, czyli Klub Seniora z Grójca działający przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im W. S. Laskowskiego w Grójcu. Liderkami a zarazem przedstawicielkami grupy są Justyna Fruba-Borkowska i Bożena Pietrzak. Pomimo tego, iż Klub powstał niespełna pół roku temu i jest grupą początkującą to ma już na swoim koncie wiele sukcesów i osiągnięć. Podczas swojej, krótkiej acz…

Konkurs FIO Mazowsze Lokalnie

Nabór wniosków na inicjatywy oddolne oraz wsparcie grup samopomocowych Chcecie odnowić plac zabaw, oczyścić staw aby stał się wspólną przestrzenią mieszkańców? A może zorganizować koncert, festiwal czy po prostu czas wolny dla dzieciaków z osiedla? Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz samopomocowe od 5 do 26 lutego 2016 r. mogą składać wnioski w konkursie Funduszu…

Konkurs Działaj Lokalnie 2016 już wkrótce

Już od 1 marca będą przyjmowane wnioski do Lokalnego Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie. Jeszcze w lutym odbędzie się pierwsze spotkanie informacyjne. W konkursie mogą wziąć udział organizacje i grupy, które chcą zrealizować projekt mający na celu aktywizację lokalnej społeczności. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Dotowane projekty będzie można realizować od 15 maja do 31 grudnia 2016 roku.