Skorzystaj z dotacji „Równać Szanse”

Za Polsko Fundacją Dzieci i Młodzieży zachęcamy osoby młode z Gminy Warka do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym Równać Szanse.
O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.