OGRÓDEK SENIORA W KROBOWIE JUŻ ZAPRASZA

Grupa Krobowianka  składająca się z mieszkańców osiedla Krobów jako tegoroczny grantobiorca w konkursie Działaj Lokalnie 2013 już otworzyła Ogródek Seniora, którego powstanie było celem  w ich projekcie. Projekt powstał z inicjatywy społeczności lokalnej, gdyż w środowisku przeważają osoby starsze, schorowane, nie mające żadnej alternatywy na spędzenie wolnego czasu.